Publicació dels resums de les ponències a la Revista Ciències

La revista Ciències ha publicat en forma d’articles els resums de les ponències elaborats per els mateixos autors. Els articles estan disponibles en obert a la pàgina web de la revista:

.

.

.

.

.

 

Activitats CSC i RRI a punt per l’aula: Engaging Science. Mario Barajas.

Presentació de Mario Barajas sobre els materials i recursos del projecte europeu Engaging Science a les jornades #cscrri15 sobre controvèrsies sòcio-científiques i investigació i recerca responsables.

Guies CSCFrame per al treball integrat de llengua, contexts, i models científics en CSC. Jordi Domènech.

Es proposen eines i estratègies de suport al professorat i l’alumnat per al treball amb Controvèrsies Sòcio-Científiques partint de dilemes en una seqüència estandaritzada de Lectura-Debat-Assaig. Les eines proposades configuren el marc CSCFrame i inclouen exemples d’assajos, rúbriques per a l’avaluació, plantilles per a l’escriptura i per al debat, etc… Es comenten exemples i els resultats de l’aplicació.