Publicació dels resums de les ponències a la Revista Ciències

La revista Ciències ha publicat en forma d’articles els resums de les ponències elaborats per els mateixos autors. Els articles estan disponibles en obert a la pàgina web de la revista:

.

.

.

.

.

 

Tasques per a acreditar

El professorat inscrit a les Jornades que vulgui acreditar la formació, ha de dur a terme UNA de les tasques que es proposen a continuació. Per acreditar haver-la fet, cal publicar en aquest mateix post (Tasques per acreditar) del blog de les Jornades un sol comentari (Signat amb el nom complet) el que a cada tasca s’especifica com a “Acreditar”.

El plaç de presentació de les tasques acaba el 30 de gener.

Tasques (escollir-ne UNA)

1) Seleccionar i aplicar a l’aula una de les propostes del projecte Engaging Science: http://www.engagingscience.eu/es/ Usar el Guió adjunt per a escriure una reflexió (15 línies) i publicar-la com a comentari a l’activitat a la web de Engaging Science, signada amb nom i cognoms.

Acreditar (Comentari a aquest post*) : el text de la teva reflexió i l’enllaç web a la pàgina de Engaging Science on consta que hi hagis publicat també el teu comentari. Una valoració general de les Jornades.


2) Seleccionar i aplicar una de les propostes del projecte Xplore Health: http://www.xplorehealth.eu/ca/recursos-per-a-educadors

Usar el Guió adjunt per a escriure una reflexió (15 línies) i publicar-la com a comentari a l’activitat i publicar-la com a comentari a l’activitat a la web de Xplore Health, signada amb nom i cognoms.

Acreditar (Comentari a aquest post*): el text de la teva reflexió i l’enllaç web a la pàgina de Xplore Health on consta que hi hagis publicat també el teu comentari. Una valoració general de les Jornades.


3) Partir d’alguna de les idees d’aula proposades i desenvolupar i aplicar una proposta breu CSC o RRI de creació pròpia amb els alumnes. Compartir la proposta a l’aplicatiu ARC (Aplicació de Recursos al Currículum).
Usar el Guió adjunt per a escriure una reflexió (15 línies).

Acreditar (Comentari a aquest post*): l’enllaç web a l’activitat penjada a ARC, i el text de reflexió escrit. Una valoració general de les Jornades.


4) Llegir 4 articles de didàctica sobre CSC i RRI dels proposats a les Jornades (que estiguin publicats en obert -se n’oferirà un llistat al blog de les Jornades) i escriure un breu text (10 línies) de reflexió-resum dels punts principals dels quatre articles. Compartir els enllaços als articles i el resum elaborat amb els membres del teu equip Docent i fer un resum de 5 punts del que opineu com a equip sobre l’ús de CSC i RRI a l’aula.

Acreditar (Comentari a aquest post*): les referències dels articles llegits, el resum de partida de 10 línies, el nom del centre i nivell de l’Equip Docent on heu fet la reflexió i els 5 punts que n’extraieu. Una valoració general de les Jornades.

*Atenció: els comentaris triguen un dia a publicar-se, per tant no apareixeran inmediatament.


 

A suggerència dels ponents, es poden proposar altres tasques alternatives, sempre en relació als continguts i materials de les jornades i d’acreditació com a comentari en aquest blog. Recomanem esperar al final de les jornades per dur a terme la tasca.

Acreditació i Tasques

Les jornades són organitzades per el CESIRE del Departament d’Ensenyament i són obertes a l’assistència de professionals o persones en formació en el món de l’educació i les ciències. Les inscripcions es van tancar el dia 14 d’octubre.

Les jornades tenen una durada total de 6 hores, repartides en 3 sessions presencials de dues hores, i els professors de secundària que ho desitgin podran acreditar 10 hores com a activitat de formació assistint a les ponències i presentant una breu tasca de desenvolupament i/o aplicació d’una activitat CSC/ RRI. La resta d’assistents poden assistir-hi com a oients i demanar un certificat d’assistència.

Els professors que estiguin inscrits i vulguin acreditar la formació poden veure les instruccions per a fer-ho a Tasques per a acreditar.

.

.

.

.

 

Programa i Materials

Les jornades es composen de ponències que aborden les Controvèrsies Sòcio-Científiques des de diverses perspectives, amb l’objectiu de donar-ne una visió el més rigorosa i més propera a la pràctica possible. Per això s’ha buscat l’equilibri entre tres perspectives: Projectes Educatius Europeus d’Innovació, Didàctica de les Ciències i Experiències d’aula.

S’ofereix a continuació el programa de les tres sessions de les Jornades i els materials de cadascuna de les ponències.

A més dels materials de la ponència (el fitxer de la presentació), hi ha també disponibles els articles que ha publicat la Revista Ciències amb els resums de les ponències elaborats per els mateixos autors.

 

Sessió 1: 21 d’octubre.


XploreCom apropar la recerca a l’educació mitjançant la Recerca i la Innovació Responsables? Presentació dels projectes europeus RRI Tools i Xplore Health. Rosina Malagrida. Coordinadora del Hub nacional del projecte RRI Tools i d’Xplore Health. [materials de la ponència]


scientixScientix: projectes europeus RRI i CSC. Francisco Pérez. Professor de Secundària (tecnologia) a l’Institut Pompeu Fabra de Martorell i professor associat de Farmacologia de la UB. Ambaixador Adjunt de la xarxa europea Scientix. [materials de la ponència]


UAB2Les controvèrsies Sòcio-científiques com a contextos d’aprenentatge. Anna Marbà. Professora a l’Universitat Autònoma, Departament de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals. [materials de la ponència]


Sessió 2: 4 de novembre.


RRI:coltan, fum, texans i vacunes. Educació pel desenvolupament i educació en ciència. Quique Vergara. Professor de Secundària. Escola Maristes Champagnat, Badalona. [materials de la ponència]


ilecGuies CSCFrame i activitats per aplicar a l’aula el treball integrat de llengua, contexts, i models científics en les controvèrsies sòcio-científiques. Jordi Domènech. Professor de secundària (INS Granollers) i formador al Servei d’Acollida i Immersió Lingüística del Departament d’Ensenyament. [materials de la ponència]


cesireActituds i habilitats comunicatives necessàries pel debat sociocientífic a l’aula. Sílvia Lope i Laura Farró. Professores de Secundària. CESIRE, Departament d’Ensenyament. [materials de la ponència]


Sessió 3: 25 de novembre.


UAB2Aprendre química a partir de contextos pseudocentífics. Iván Marchán. Professor de secundària a l’Institut Europa de L’Hospitalet de Llobregat. Universitat Autónoma de Barcelona. [materials de la ponència]


UAB2Lectura i anàlisi crítica de la informació. Begonya Oliveras. Professora de Secundària. Institut Obert de Catalunya (IOC) i Departament de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals de la UAB. [materials de la ponència]


Activitats de RRI i CSC llestes per a l’aula: engage-logoEngaging Science. Mario Barajas. Coordinador nacional del projecte  Europeu Engaging Science. [materials de la ponència]


.

.

.

 

.

.

 

Jornades de Controvèrsia Sòcio-Científica i Recerca i Innovació Responsable

Ciències per a qüestionar i canviar el món. Pensar, comprendre, decidir.

L’objectiu de les jornades és oferir als professionals de l’educació eines i enfocs pràctics per ajudar els alumnes a posicionar-se com a ciutadans en dilemes o qüestions participades per models científics (transgènics, nanotecnologia, sostenibilitat, …) de manera que aprenguin les ciències de manera connectada al món que els envolta.

Les jornades van tenir lloc els dies  21 Octubre, 4 de novembre i 25 de novembre de 2015 i s’hi aportaren marcs didàctics i experiències didàctiques de treball amb Controvèrsies Sòcio-Científiques (CSC)* i  Recerca i Innovació Responsable (RRI)**, en diverses ponències d’experts educatius de diferents àmbits (projectes d’innovació europeus, universitats, professors de secundària) per ajudar el professorat a respondre les preguntes que es fa: Com connectar els models científics amb els contexts reals? Com ajudar els alumnes a usar coneixements científics en dilemes del dia a dia? Com treballar productivament amb debats? Com ajudar l’alumnat a ser crític amb la informació? Com avaluar activitats sobre controvèrsies? Quines controvèrsies estan connectades amb el currículum? Quins tipus d’activitats podem aplicar?

Aquest espai web recull els materials generats a les jornades per al seu ús i consulta per part de docents o altres professionals de l’educació en ciències que vulguin aprofundir en el treball amb Controvèrsies Sòcio-Científiques.

Perquè aquestes jornades? A qui van dirigides?

Ensenyar ciències o tecnologia  no vol dir necessàriament formar científics, sinó que implica formar ciutadans capaços de prendre decisions en contextos participats per models científics. La sostenibilitat alimentària, la nanotecnologia, les TIC, les ciutats intel·ligents, els transgènics, etc…són temàtiques en les que els nostres alumnes s’hauran de poder posicionar com a individus en un futur molt proper, en decisions en les que els valors socials i personals i els fonaments científics interactuen de forma complexa amb habilitats com l’argumentació o la valoració de riscos. Les jornades van dirigides a professorat de secundària en actiu de qualsevol àrea, ja sigui científico-tecnològica, social, lingüística… i són també obertes a l’assistència de professionals d’àmbits relacionats amb l’educació i l’ensenyament de les ciències.


*Controvèrsies Sòcio-Científiques (CSC, – o SSI en les seves inicials en anglès): Dilemes o conflictes en els que els els models científics es troben contextualitzats amb aspectes ètics, socials o fins i tot legals, convertint la presa de decisions en un procés d’argumentació complex i amb resposta oberta.

**Recerca i Innovació Responsable (RRI en les seves inicials en anglès): la pràctica de la ciència i la innovació amb la societat i per a la societat, incloent la societat en les etapes inicials dels processos d’investigació i innovació per alinear els seus resultats amb els valors de la societat.